Què és un mock up?

Són prototips dissenyats per a establir qualsevol tipus de disseny abans de la producció final.

Com a dissenyadora crec que és molt important la presentació realista d’un disseny. Hi ha un munt de plantilles de disseny gratuïtes disponibles que podem utilitzar per presentar dissenys d’una manera eficaç i única. Així el client se’n fa la idea més aproximada possible.

En aquest link podeu trobar 500 + gratuïts http://www.cssauthor.com/free-mockup-templates-psd-designs/

Es tracta d’una col·lecció de diferents plantilles de disseny. Tots aquests PSD maqueta són gratis perquè pogueu utilitzar-los per als vostres projectes.

mock up llauna mock up samarreta mock up targetes

Estils de paràgraf i de caràcter

La gràcia de crear estils fa que tota la feina de text s’automatitzi i per tant sigui més ràpida i menys feixuga de controlar, ja que en canviar el format d’un estil, s’actualitza tot el text al qual s’hagi aplicat aquest estil amb el nou format.

Un estil de caràcter és un conjunt d’atributs de format de caràcter que es pot aplicar a un text en un sol pas. Els estils de caràcter no inclouen tots els atributs de format del text seleccionat. En el seu lloc, quan creem un estil de caràcter, InDesign converteix només aquells atributs que siguin diferents del format de l’estil de la part del text seleccionat. D’aquesta manera, podem crear un estil de caràcter que, quan s’aplica al text, modifica únicament alguns atributs, com les famílies i la mida de la font, ometent tots els altres atributs de caràcter.

Un estil de paràgraf inclou atributs de format de paràgraf i caràcter, i es pot aplicar a un paràgraf seleccionat o a un interval de paràgrafs.

És a dir, imaginem que cadascuna de les caixes de text respon a un estil de paràgraf i dins d’aquesta caixa de text hi ha petites variacions d’estil de caràcter.

Els estils de paràgraf i de caràcter es troben en panells diferents. Ventana > Estilos > Párrafo / Carácter

+ info: Adobe Indesign

estilo de parrafo

La importància de tenir un portfoli imprès

booklet-design-27

LA PRESENTACIÓ

Hi ha vegades que ens assalten molts dubtes a l’hora de mostrar el nostre treball:
… Què poso? … què no poso? … com ho poso? … etc.

Per això us dono una sèrie de consells a l’hora de construir el que serà la nostra gran eina de treball

1. Portfoli imprès :

Sempre està bé tenir un portfoli imprès. Normalment hi ha poques oportunitats de tenir un primer contacte cara a cara amb la persona que pugui interessar-se per la teva feina, i aquest pas es sol donar a través d’internet … però un cop superats certs obstacles i tenir la primera entrevista amb l’editorial és necessari també comptar amb un portfoli imprès. És millor que no sigui massa gran, màxim DIN – A4, perquè sigui manejable (mai anar amb cartells enrotllats o carpetes enormes). Quan mostres el teu portfoli estàs mostrant també la teva professionalitat en aquest àmbit, per això, es recomana NO ANAR amb carpetes plenes de fulles, originals solts … i sí lliurar un book que reuneixi els teus millors treballs.

ag_portfolio_foto_rsm_2 booklet-design-18

2. Portfoli digitalitzat:

En un CD, pendrive o un pdf per poder enviar per correu electrònic. Envia el teu treball resumit. No grans llençols amb moltes imatges perquè la persona que reb un correu, està estudiat, que no fa més de tres vegades scroll per veure el contingut d’un missatge amb imatges. Pots fer un pdf interactiu amb enllaços al teu web.
Aquest tutorial et pot ajudar: https://youtu.be/Esbp-vA5A2o

3. Portfoli online:

Disposar d’una web / bog senzill, amb els nostres dades bàsiques, currículum i els nostres millors treballs.

Algunes opcions:

4. Consells

Quan trieu les il·lustracions/fotografies per al Portfoli assegureu-vos que les imatges són de primeríssima qualitat (millor escanejades). En el cas de ser il·lustracions fotografiades mirar que no hagin marques de flash o que estiguin desenfocades. Si teniu catàlegs o llibres editats o objectes en volum, millor muntar petits bodegons.

El millor és ser el més simple possible, no voler mostrar tot el teu treball sinó escollir les teves millors obres, les més significatives. Solen ser unes 12 o 15 mostres com a màxim.

El portfoli ha de ser net, comprensible i creatiu, això sí, sense distraccions en excés. Al principi de la pàgina cal posar el nostre currículum, només el més rellevant. I els treballs sempre han d’estar actualitzats.

En el cas del PORTFOLI IMPRÈS és molt important incloure l’adreça de la nostra web i les nostres dades de contacte. O un codi QR, per exemple que porti al nostre web.

Acompanyar-lo d’una targeta de visita sempre és un més a més!

Si has aconseguit una entrevista amb un editor investiga abans de presentar-te i ofereix-li una cartera de la teva obra d’acord a la seva editorial … és a dir … si és il·lustració infantil mostra-li el teu millor recopilació d’il·lustracions del tipus infantil, i no il·lustracions de noies pin–up (per exemple )

Si vols mostrar-te com a foto-reporter a un diari no li portis fotografies de bodegó. etc.

+ info:

Portfoli per a fotògrafs: https://www.youtube.com/watch?v=TDx1uLzVmpU

+ consells útils: http://crean.es/claves-de-un-portfolio-web/

+ consells útils en anglès: http://www.thedesignbuzz.net/6-tips-for-creating-a-stunning-print-based-portfolio-4-amazing-examples/

Pàgines mestres amb indesign

indesign

Una pàgina mestra és una plantilla que es pot aplicar amb rapidesa a moltes pàgines. Ens facilita la feina quan hem de maquetar una revista, un catàleg o un llibre. Ara veureu perquè:

Utilitzem les pàgines mestres per definir marges i columnes, números de pàgina, capçaleres, peus de pàgina i logotips o il·lustracions repetides que sabem que han d’aparèixer en la mateixa posició en moltes pàgines.

Posem la data a la pàgina mestra i automàticament ens apareix a totes les pàgines que nosaltres i diguem. No caldrà anar una a una i posar la data, per exemple.

pagines mestres indesign

En aquest article em centraré a explicar com paginar utilitzant les pàgines mestres.

Es pot afegir un marcador de nombre de pàgina a les pàgines mestres per especificar com i on apareixerà el número de cada pàgina.
El marcador de nombre de pàgina s’actualitza automàticament, conforme anem afegint pàgines al document,i li podem donar un estil de text.

Per defecte, la primera pàgina està a la dreta i té el número 1. Les pàgines senars sempre apareixen a la dreta. Si s’utilitza
la comanda “Opcions de numeració” per canviar a un nombre parell el número de la primera pàgina, aquesta passarà a situar-se a l’esquerra (revers).

Passos:

1. Perquè el número de pàgina aparegui en totes les pàgines basades en una pàgina mestra, fes doble clic a la pàgina mestra de la paleta Pàgines. Perquè el número de pàgina aparegui només en una pàgina concreta, fes doble clic a la pàgina en la meitat inferior de la paleta Pàgines.

2. A la pàgina mestra, situa l’eina Text on vulguis afegir el número de pàgina i, a continuació, crea un marc de text prou gran i posa qualsevol caràcter. Subrattla aquest caràcter i ..

3.   Texto > Insertar carácter especial > Marcadores > Numero de página actual. El caràcter que havies escrit es converteix en una “A” d’automàtic.

Si el número de pàgina automàtic es troba en una pàgina mestra, mostrarà el prefix d’aquesta pàgina.

pagines mestres indesign

Si no vols que la paginació s’apliqui en alguna de les pàgines del document aplica la opció “Ninguna” de les pàgines maestres.

+ info: http://sabia.tic.udc.es/InformaticaBasica/practicas/Tutorial-InDesign.pdf

Com preparar l’arxiu per a imprimir?

maquetació llibres

Primer hem de decidir la mida del llibre, l’estil d’enquadernació i el tipus de paper.

Un cop fet això, hem de crear els arxius en PDF, un amb la portada del llibre i un altre amb l’interior del llibre.

Preparar l’arxiu de la coberta

L’arxiu PDF de la coberta ha de contenir, la portada, la contraportada i afegir en el mig l’espai del llom (si en té).

Preparar l’arxiu de l’interior del llibre (tripa)

L’arxiu que ens ha d’enviar amb l’interior del llibre, ha de ser així:

 • Format PDF
 • Les pàgines han d’estar a mida real, amb un sagnat de 3/4 mm per costat, i en pàgines correlatives.
 • L’arxiu no ha de contenir creus ni guies de talls.
 • Colors: es recomana que totes les imatges estiguin en format CMYK.
 • Imatges: Per a una correcta impressió, les imatges hauran de tenir una resolució mínima de 150 ppp i màxima de 300 ppp.

como guardar

Calcular el gruix del llom d’un llibre

Sabrem el gruix que tindrà el llom del llibre en funció del gramatge del paper escollit, el número de pàgines…

Consells a l’hora de dissenyar la portada:

 • No posis text en lloms inferiors a 5 mm. de gruix.
 • Deixa 2 mm. de marge a la dreta ia l’esquerra del títol.
 • El registre dels fendits de la portada pot tenir + – 1 mm. de precisió. T’aconsellem que no posis pastilles de color ni elements tocant als cants del llom.

Indesign: abans de començar

indesign

Reunir el material previ:

El text i imatges en bona ressolució. En qualsevol treball de maquetació el primer és reunir el material necessari o preveure el seu tipus i mida. A partir d’aquí decidim el format que tindrà el llibre, catàleg, revista, targeta de visita, àlbum il·lustrat….

Definir els valors bàsics:

Format del document (mides, orientació etc de la pàgina), text (tipografia, estils, colors, tamany….).
Maquetació: Si el treball anirà cosit a fil o grapa, el nombre de pàgines ha de ser múltiple de 4.

multiplos de 4 y 5 (Small)

Si el document té menys pàgines, caldria afegir pàgines blanques fins a completar.

Saber què:

L’opció de comprovació preliminar de documents és una eina molt potent que t’ajudarà a controlar petits errors de maquetació (com els textos desbordats), control sobre l’espai de color que utilitzes (tintes planes, CMYK, blanc i negre), o el control sobre la resolució i vinculació de les imatges que estem incloent en el document.

El gruix de les línies que dibuixem no ha de ser inferior a 0,1 mm. (0,3 punts).

L’opció Empaquetar. És l’eina més fiable perquè guardem el document amb totes les imatges i tipografies necessàries per al seu ús posterior. Fins i tot genera un informe sempre infrautilitzat però que ens aporta informació molt útil en el procés de preimpressió.

La reticula: És l’esquema, les guies. Ajuda a compondre documents amb un ordre, que siguin clars i llegibles.

reticula

Tipo o Font? Una tipografia és un alfabet complet (lletres, números i altres caràcters) en un disseny únic.
Tècnicament una Font és una tipografia d’un estil i tamany determinats, però avui en dia s’utilitza el terme per a referir-se a la propia tipografia en un context digital.

Tamany de la font: el tamany de la font importa. El tamany del cos general va del 8 al 12. El dels subtitulars 14 a 18. Els titulars del 20 en amunt, i el dels peus de foto i fol·liació de 8 en avall.

Pautes de resolució d’imatge per a sortida final

 • Impressió comercial requereix imatges de 150 a 300 ppi en CMYK i TIFF/PDF…
 • Publicació a Internet amb una resolució de pantalla  a 72 ppi en RGB i JPG/PNG/GIF…

Informació al  panell Vincles

Cal anar comprovant cada vegada que obrim el document si tenim tots els links a les imatges ben posats.

Si ens surt un avís en groc ens indica que l’enllaç ha estat modificat però no l’hem actualitzat.

Si ens surt un avís en vermell, ens indica que no troba l’enllaç per tant l’hem de tornar a vinclar.

-> Com? la fletxeta i ratlles de la part superior dreta del panell “vinculos” ens dóna sempre opcions extres.

vinculos

+ consells útils (extens)

Evitem els errors típics d’impressió

Perplexed-by-Computer-Error-Message

Ja tenim el disseny aprovat. A la pantalla té molt bona pinta, però sortirà de la impremta com jo m’ho he imaginat al meu cap? De vegades els colors queden més apagats o fins i tot aquell que ens pensàvem que era groc, acaba per veure’s verd una vegada s’ha imprès!

Avui us donarem uns consells per evitar alguns dels errors més típics abans d’anar a la impremta.

 • Ortografia. Sí, sí, encara que sembli una tonteria. Algú ha llegit el que hem maquetat? I quan dic “llegit” no em refereixo a mirar per sobre. És una de les coses que podem delegar en el client. Un de cada 10 treballs que rebem té faltes d’ortografia, de debò. Per molt que ens ho mirem, no descartem fer-ho un últim cop. Per si les mosques…
 • Sagnat. Totes les imatges, fons, elements que arriben fins a les vores els deixem sang. És obligatori, ja que una guillotina passarà per aquí després. Així que, molt de compte. S’acostuma a deixar 4mm de sang. És suficient.
 • Espai de color corresponent.  Les imatges en CMYK i els colors Pantone han d’estar ben definits. Si anem a imprimir en offset pla per què posem un perfil (US webcoated) que és per a impressió en rotativa? Fins i tot de vegades aquí a la impremta ens ve un PDF amb perfil Japan Color 2001 al PDF. Simplement cal revisar com gestiona el color el nostre programa de maquetació, de vegades hi ha errors terribles aquí, al principi. Les imatges que s’imprimeixen mai, MAI, en RGB.
 • Imatges a 300 dpi i incloses a la carpeta amb la resta d’arxius.
 • He traçat les tipografies? és a dir, he transformat un text escrit a un format vectorial “pur”? La conseqüència directa d’aquesta transformació és que el nostre text ja no serà editable com a tal text. A Indesign i Illustrator: Menú Text-> Crea Contorns. Com que hi ha diversos casos en què no podem, sempre hi ha la possibilitat de fer comprovacions al PDF per veure si estan incrustades.
  Com? Apunta: Acrobat > Arxiu > Propietats > Fonts. A que és fàcil?
 • Fes una maqueta. Sóc capaç de valorar les mides i les proporcions en pantalla? perquè si no ho sóc, no seria millor imprimir una maqueta? Si hi ha plegats, és gairebé obligatori, llevat que ho tinguem molt controlat.
 • Orientació de les pàgines. Sembla de calaix, però cal indicar-la. A vegades maquetem documents però el resultat en el paper no volem que sigui tal qual. Cal marcar-ho, moltes vegades una fletxa indica el sentit de la cara i el dors. En altres caldrà fer una maqueta virtual de com es veu el treball acabat perquè ho entengui el client i la impremta.
 • Troquels, stamping, serigrafies … En definitiva: els acabats extra. Si no sabem com han d’anar és més fàcil preguntar. Cada impremta té unes manies i requeriments. A algunes els agrada que arribin per separat, a altres, junts en un mateix PDF. Una bona previsió estalvia moltes hores de treball en preimpressió.

+ info: impresum.es

pantone, color, design

Consells per dissenyar un bon logotip (I)

Dissenyar un logotip pot semblar quelcom ràpid i fàcil de fer; però ja veureu com cal tenir en compte una sèrie de requisits per tal que el nostre funcioni.

Un logotip ha de ser memorable

Hauria de representar d’alguna manera els serveis que ofereix l’empresa.
Pensa en el públic al qual anirà dirigit i dissenya en base a això.
Evita incloure massa elements, pensa que un logotip ha de ser simple.

1. Què explica:
Un bon logotip reflecteix els valors de la marca mitjançant l’ús de formes, colors i tipografies. El seu objectiu és inspirar confiança i reconeixement i ajuda a l’empresa a desmarcar-se de la competència.

2. A qui ho explica:
El logotip ha d’arribar a un públic específic i has de tenir això en compte a l’hora de dissenyar.

3. El color és la clau:
Vigila com mescles a els tons i els gammes cromàtiques. Quin significat té cada color, com contrasta amb diferents fondos possibles.

Un logotip ha de ser atemporal

_i_love_ny

Un logotip ha de ser versàtil

adidas

Un logotip ha de ser apropiat

diseño malo

+ consells que us poden servir: link a marketingdirecto