Com preparar l’arxiu per a imprimir?

maquetació llibres

Primer hem de decidir la mida del llibre, l’estil d’enquadernació i el tipus de paper.

Un cop fet això, hem de crear els arxius en PDF, un amb la portada del llibre i un altre amb l’interior del llibre.

Preparar l’arxiu de la coberta

L’arxiu PDF de la coberta ha de contenir, la portada, la contraportada i afegir en el mig l’espai del llom (si en té).

Preparar l’arxiu de l’interior del llibre (tripa)

L’arxiu que ens ha d’enviar amb l’interior del llibre, ha de ser així:

  • Format PDF
  • Les pàgines han d’estar a mida real, amb un sagnat de 3/4 mm per costat, i en pàgines correlatives.
  • L’arxiu no ha de contenir creus ni guies de talls.
  • Colors: es recomana que totes les imatges estiguin en format CMYK.
  • Imatges: Per a una correcta impressió, les imatges hauran de tenir una resolució mínima de 150 ppp i màxima de 300 ppp.

como guardar

Calcular el gruix del llom d’un llibre

Sabrem el gruix que tindrà el llom del llibre en funció del gramatge del paper escollit, el número de pàgines…

Consells a l’hora de dissenyar la portada:

  • No posis text en lloms inferiors a 5 mm. de gruix.
  • Deixa 2 mm. de marge a la dreta ia l’esquerra del títol.
  • El registre dels fendits de la portada pot tenir + – 1 mm. de precisió. T’aconsellem que no posis pastilles de color ni elements tocant als cants del llom.