tracking i kerning

El tracking (o track) parla de l’espai que hi ha entre els caràcters. és a dir, si ajustem els cossos més petits o tanquem els més grans.

Aquesta característica és aplicable a un grup de caràcters (o un text) en general.
Com a norma general podríem dir que com més gran és el cos tipogràfic empleat, més reduït ha de ser el track. És a dir, més estrets han d’estar els caràcters. Per contra, una disminució en el track en cossos petits disminueix considerablement la seva llegibilitat.

tracking

El kerning al·ludeix a l’ajustament d’espai que hi ha entre dos caràcters per a una determinada font. És un concepte que s’aplica exclusivament a parells de caràcters i no té per tant sentit parlar d’un kerning aplicat a un paràgraf, text o frase. Mitjançant l’ajustament del kerning s’aconsegueix una aparença més agradable a la vista. En tipografia, el kerning normalment s’expressa con un valor que ha de ser afegit a l’espai natural existent entre dos caràcters. Aquest valor pot ser tant negatiu (-80: els caràcters s’acosten) com és el cas del parell de caràcters AV a la font Helvètica d’Adobe, com a positiu (30: els caràcters s’allunyen) com és el cas del parell de caràcters ri en la mateixa font Helvètica.

kerning

La lligadura tipogràfica entre dos caràcters fa referència a la unió de dos caràcters consecutius en un text en un de sol caràcter, per millorar també l’aspecte visual.

ligadura tipo

 

Vols saber més sobre tipografia? Et recomano aquest superllibre d’Enric Jardí: Veintidós consejos sobre tipografía

Anuncis

Propietats del color

  • To, matís o croma és l’atribut que diferencia el color i sobre el qual designem els colors: verd, violeta, ataronjat…
  • Saturació és la intensitat cromàtica o puresa d’un color
  • Brillantor (brightness) és la quantitat de llum emesa per una font lumínica o reflectida per una superfície.
  • Luminositat (lightness) és la quantitat de llum emesa per una font lumínica o reflectida per una superfície en comparació amb la reflectida per una superfície blanca en les mateixes condicions d’il·luminació.
  • Valor (value) és la claredat o obscuritat d’un color, està determinat per la quantitat de llum que té un color. Valor i lluminositat expressen el mateix.

to saturacio llum

COLORS FREDS

Els colors freds són aquells compresos en una paleta de verds i blaus. Així, bàsicament són colors freds els blaus, els verds (més aviat foscos perquè també poden ser càlids si tendeixen a grocs o ocres), els violetes … Podem veure el gràfic següent per entendre’ls millor:

colors freds

Els colors freds representen el fred, la llunyania i l’harmonia. Com deia abans, el blau representa el cel, l’aire i l’aigua. Els tons freds es perden en la llunyania (al contrari que els càlids) i agrupen els colors desaturados, apagats i sense vida.

COLORS CÀLIDS

Els colors càlids són aquells compresos en una paleta de grocs i vermells. Així, bàsicament són colors càlids els grocs, els ataronjats, vermells, marrons i ocres.colors calids
Un color freds pot ser càlid en funció dels colors que l’envolten, encara que en aquest cas aporta una riquesa extra de matís. Les paletes de colors freds i / o càlids ens ajuden a expressar més encara sensacions globals en una imatge. Així, una paleta freda és idònia per ressaltar la vida dura al mar, la pluja i les tempestes, el fred i la humitat. En canvi, una paleta càlida transmetrà millor la sensació d’un dia assolellat, de calor, de tranquil·litat, de naturalesa …