Estils de paràgraf i de caràcter

La gràcia de crear estils fa que tota la feina de text s’automatitzi i per tant sigui més ràpida i menys feixuga de controlar, ja que en canviar el format d’un estil, s’actualitza tot el text al qual s’hagi aplicat aquest estil amb el nou format.

Un estil de caràcter és un conjunt d’atributs de format de caràcter que es pot aplicar a un text en un sol pas. Els estils de caràcter no inclouen tots els atributs de format del text seleccionat. En el seu lloc, quan creem un estil de caràcter, InDesign converteix només aquells atributs que siguin diferents del format de l’estil de la part del text seleccionat. D’aquesta manera, podem crear un estil de caràcter que, quan s’aplica al text, modifica únicament alguns atributs, com les famílies i la mida de la font, ometent tots els altres atributs de caràcter.

Un estil de paràgraf inclou atributs de format de paràgraf i caràcter, i es pot aplicar a un paràgraf seleccionat o a un interval de paràgrafs.

És a dir, imaginem que cadascuna de les caixes de text respon a un estil de paràgraf i dins d’aquesta caixa de text hi ha petites variacions d’estil de caràcter.

Els estils de paràgraf i de caràcter es troben en panells diferents. Ventana > Estilos > Párrafo / Carácter

+ info: Adobe Indesign

estilo de parrafo

Anuncis

Pàgines mestres amb indesign

indesign

Una pàgina mestra és una plantilla que es pot aplicar amb rapidesa a moltes pàgines. Ens facilita la feina quan hem de maquetar una revista, un catàleg o un llibre. Ara veureu perquè:

Utilitzem les pàgines mestres per definir marges i columnes, números de pàgina, capçaleres, peus de pàgina i logotips o il·lustracions repetides que sabem que han d’aparèixer en la mateixa posició en moltes pàgines.

Posem la data a la pàgina mestra i automàticament ens apareix a totes les pàgines que nosaltres i diguem. No caldrà anar una a una i posar la data, per exemple.

pagines mestres indesign

En aquest article em centraré a explicar com paginar utilitzant les pàgines mestres.

Es pot afegir un marcador de nombre de pàgina a les pàgines mestres per especificar com i on apareixerà el número de cada pàgina.
El marcador de nombre de pàgina s’actualitza automàticament, conforme anem afegint pàgines al document,i li podem donar un estil de text.

Per defecte, la primera pàgina està a la dreta i té el número 1. Les pàgines senars sempre apareixen a la dreta. Si s’utilitza
la comanda “Opcions de numeració” per canviar a un nombre parell el número de la primera pàgina, aquesta passarà a situar-se a l’esquerra (revers).

Passos:

1. Perquè el número de pàgina aparegui en totes les pàgines basades en una pàgina mestra, fes doble clic a la pàgina mestra de la paleta Pàgines. Perquè el número de pàgina aparegui només en una pàgina concreta, fes doble clic a la pàgina en la meitat inferior de la paleta Pàgines.

2. A la pàgina mestra, situa l’eina Text on vulguis afegir el número de pàgina i, a continuació, crea un marc de text prou gran i posa qualsevol caràcter. Subrattla aquest caràcter i ..

3.   Texto > Insertar carácter especial > Marcadores > Numero de página actual. El caràcter que havies escrit es converteix en una “A” d’automàtic.

Si el número de pàgina automàtic es troba en una pàgina mestra, mostrarà el prefix d’aquesta pàgina.

pagines mestres indesign

Si no vols que la paginació s’apliqui en alguna de les pàgines del document aplica la opció “Ninguna” de les pàgines maestres.

+ info: http://sabia.tic.udc.es/InformaticaBasica/practicas/Tutorial-InDesign.pdf

Com preparar l’arxiu per a imprimir?

maquetació llibres

Primer hem de decidir la mida del llibre, l’estil d’enquadernació i el tipus de paper.

Un cop fet això, hem de crear els arxius en PDF, un amb la portada del llibre i un altre amb l’interior del llibre.

Preparar l’arxiu de la coberta

L’arxiu PDF de la coberta ha de contenir, la portada, la contraportada i afegir en el mig l’espai del llom (si en té).

Preparar l’arxiu de l’interior del llibre (tripa)

L’arxiu que ens ha d’enviar amb l’interior del llibre, ha de ser així:

  • Format PDF
  • Les pàgines han d’estar a mida real, amb un sagnat de 3/4 mm per costat, i en pàgines correlatives.
  • L’arxiu no ha de contenir creus ni guies de talls.
  • Colors: es recomana que totes les imatges estiguin en format CMYK.
  • Imatges: Per a una correcta impressió, les imatges hauran de tenir una resolució mínima de 150 ppp i màxima de 300 ppp.

como guardar

Calcular el gruix del llom d’un llibre

Sabrem el gruix que tindrà el llom del llibre en funció del gramatge del paper escollit, el número de pàgines…

Consells a l’hora de dissenyar la portada:

  • No posis text en lloms inferiors a 5 mm. de gruix.
  • Deixa 2 mm. de marge a la dreta ia l’esquerra del títol.
  • El registre dels fendits de la portada pot tenir + – 1 mm. de precisió. T’aconsellem que no posis pastilles de color ni elements tocant als cants del llom.